تماس
از سایت‌های دیگر
حقوق بشر
مقاله
گفت‌وگو
صفحه‌ی نخست


فرمان خمینی برای فتل‌عام زندانیان‌ مجاهد و نامه‌های منتظری به خمینی و اعضای هیئت قتل عام

[ ایرج مصداقی]

در لینک زیر می‌توانید فرمان خمینی برای  قتل‌عام زندانیان مجاهد را با دست‌خط خودش ببینید:

فرمان خمینی برای فتل‌عام زندانیان مجاهد

 

لینک زیردر پیوند با متن‌نامه‌های منتظری به خمینی و اعضای هیئت قتل‌عام است. برای خواندن این نامه‌ها روی لینک زیر کلیک کنید:

نامه‌های منتظری به خمینی و اعضای هیئت فتل‌عام


منبع: ایرج مصداقی


يكشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ 
 ۱۶ مه ۲۰۲۱


مقاله

irajmesdaghi@gmail.com    | | IRAJ MESDAGHI 2007  ©